zachmurzenie małe
11°
11°
sobota
Reklama
Znowu problem z księgowością w Urzędzie Gminy Kłomnice
25 lutego 2022 r. | 12:57
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, po kontroli dokumentów, miała kolejne uwagi do pracy skarbnika gminy Kłomnice.

Chodziło o należności z tytułu dochodów budżetowych.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 - 2021 (do dnia zakończenia kontroli) nieprawidłowo prowadzono ewidencję analityczną do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” poprzez założenie dla jednego podatnika kilku kart kontowych. Zgodnie z przepisami § 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375), konta szczegółowe prowadzone są do kont analitycznych i służą do rozrachunków z podatnikami - z tytułu podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach. Natomiast przepisy § 11ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia stanowią, że konta podatników prowadzi się w ten sposób, że dla każdego podatnika i inkasenta prowadzi się odrębne konto w każdym podatku.

Powyższe dotyczyło podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, któremu zaprowadzono karty kontowe o numerach 80842, 81504, 80447 i 81206.

Zgodnie z wyjaśnieniami karty kontowe były prowadzone dla każdej nieruchomości oddzielnie ze względu na różne części udziałów z innymi współwłaścicielami.

W składanych deklaracjach za lata 2017 - 2021 podatnik nie zamieścił informacji o współwłaścicielach. Zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków podatnik jest właścicielem deklarowanych nieruchomości.

Zadania w zakresie prowadzenia kart kontowych należały do pracowników Referatu Podatkowego Urzędu Gminy Kłomnice. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice.

Wniosek nr 20
Zaprowadzić indywidualną kartę kontową dla ww. podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, stosownie do wymogów § 11 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 230/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Wójta Gminy Kłomnice w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kłomnicach z późn. zm.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *