zachmurzenie duże
20°
20°
poniedziałek
Reklama
UG Kłomnice
Zmarł Zdzisław Burzyński
19 sierpnia 2020 r. | 11:35
0

14 sierpnia 2020 roku w wieku 78 lat zmarł Zdzisław Burzyński, działacz pierwszej Solidarności, internowany przez władze komunistyczne w okresie stanu wojennego. Zdzisław Burzyński był pierwszym po 1989 roku przewodniczący Rady Gminy Kłomnice wybranym w wolnych wyborach samorządowych.

Najważniejszą kartą życia Pana Zdzisława była Solidarność. Był współzałożycielem w 1980 roku NSZZ „Solidarność” w PKP Wagonowni Częstochowa – Raków, a także członkiem Komitetu Założycielskiego Komisji Oddziałowej w Wagonowni Częstochowa – Raków. W 1981 roku został zastępcą przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowej w Częstochowie oraz członkiem Komitetu Założycielskiego Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Katowicach. W kwietniu 1981 roku został wybrany delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Częstochowa, podczas którego wybrany został członkiem Zarządu Regionu. Staje się również współzałożycielem Konfederacji Niepodległej Polski w Częstochowie oraz szefem okręgu częstochowskiego Konfederacji.

W dniu wybuchu Stanu Wojennego 13 grudnia 1981 roku zostaje internowany przez władze komunistyczne. Zwolniony został w kwietniu 1982 roku i następnie ponownie zatrzymany 8 maja, przetrzymywany tym razem w obozie Nowy Łupków, z którego został zwolniony w czerwcu tego samego roku. W latach 1982 – 1989 pan Zdzisław Burzyński zaangażowany był działalność konspiracyjną zdelegalizowanej przez władze komunistyczne Solidarności.

W latach 1989 – 1990 został współzałożycielem i przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kłomnicach. Wybrany przez mieszkańców w pierwszych wolnych wyborach samorządowych w 1990 roku został radnym oraz pierwszym Przewodniczącym Rady Gminy Kłomnice po 1989 roku. W latach 1990-1994 reprezentował Gminę Kłomnice w Sejmiku Województwa Częstochowskiego.

Za swą działalność został uhonorowany w 2010 roku Krzyżem „Semper Fidelis”, odznaczeniem Związku Solidarności Polskich Kombatantów, ustanowione przez Solidarność dla uhonorowania osób aktywnych w okresie stanu wojennego oraz aktywnych w procesie odzyskiwania niepodległości w 1989 roku. W 2012 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności polskim państwowym odznaczeniem cywilnym, nadawanym działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. W marcu 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda w dowód uznania za zasługi odznaczył Zdzisława Burzyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, jednym z najważniejszych polskich odznaczeń cywilnych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 sierpnia o godz. 13.30 w Kościele parafialnym pw. Św. Floriana w Rzerzęczycach. /UG Kłomnice/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *