zachmurzenie duże
20°
20°
poniedziałek
Reklama
Za tydzień sesja budżetowa
12 grudnia 2022 r. | 12:16
0

We wtorek, 20 grudnia, o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni przyjmą budżet na 2023 rok.

porządek obrad:
Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Kłomnice.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie interpelacji i zapytań.
Uchwalenie Budżetu Gminy na 2023 rok - uchwała.
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2032 – uchwała.
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2032.
Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok – uchwała.
Podjęcie uchwał w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kłomnice umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
dotacji przedmiotowej na rok 2023 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach- Samorządowego Zakładu Budżetowego.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz
informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *