zachmurzenie małe
19°
19°
czwartek
Reklama
Za tydzień radni podniosą podatki lokalne
23 listopada 2022 r. | 12:42
0

W środę, 30 listopada w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni podniosą podatki i rozpatrzą skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz z XLV i XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie interpelacji i zapytań.
Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – uchwała.
Podjęcie uchwały w sprawie:
a. ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2023 rok,
b. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
c. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023,
d. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych,
e. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy-Prawo oświatowe,
f. opłaty targowej,
g. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nieznanice.
Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja wójta o działalności międzysesyjnej.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *