zachmurzenie duże
20°
20°
poniedziałek
Reklama
Wniosek do Rady Gminy Kłomnice
07 stycznia 2021 r. | 13:21
3

Kilka dni temu przygotowywałem krótki materiał na temat budżetu na 2021 rok. Od dłuższego czasu chciałem przedstawić radzie wniosek. Wniosek o poprawienie nagłośnienia podczas sesji Rady Gminy Kłomnice. Przygotowując newsa na temat budżetu, miałem olbrzymi problem, by usłyszeć odczytywane wnioski, nie wiedziałem, który punkt z obrad sesji radni procedują, nie można było się również dowiedzieć, kto i jak głosował za uchwałami. Dodatkowo, wideo z sesji nie spełnia wymogów nakazującej zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych, poprzez dodanie transkrypcji.

Mam nadzieję, że radni przychylą się do mojego wniosku.

Treść wniosku znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Do:
Rada Gminy Kłomnice

Wniosek

Stosownie do art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnoszę o: transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Gminy Kłomnice w lepszej jakości (zwłaszcza dźwięk), umożliwiającej usłyszenie wypowiedzi radnych, wójta, pracowników gminy, osób uczestniczących w posiedzeniu, dodanie informacji o głosowanych uchwałach i przebiegu z ich głosowania, a przez to stanowiącej realną i efektywną realizację obowiązku, uregulowanego w art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym oraz dodanie transkrypcji wypowiedzi podczas sesji rady zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Stosownie do art. 244 § 2 KPA, oczekuję informacji o sposobie załatwienia wniosku.

UZASADNIENIE

W serwisie youtube (https://www.youtube.com/channel/UCSiRHFkR_Ran16N081KnW3A) publikowane są nagrania sesji Rady Gminy Kłomnice, które są słabej jakości, przez co z trudem można zrozumieć wypowiedzi uczestniczących w obradach osób. Nawet maksymalne ustawienie głośności w komputerze nic nie daje. Dźwięk jest bardzo niewyraźny, słabej jakości. Sesje były sprawdzane na kilku komputerach, przy bardzo szybkich łączach internetowych. Obraz jest płynny, ale dźwięk bardzo cichy, niewyraźny.

Poza tym, z obradowania sesji rady, widz niewiele wynosi. Nie dość, że nie słychać wypowiedzi, to jeszcze nie wiadomo nad czym radni głosują i jaki jest stosunek oddanych głosów w danych uchwałach. Wyniki głosowania nie są podczas transmisji wyświetlane.

Od 21 września 2020 roku każda Sesja Rady Miasta i Gminy powinna być dostępna w wersji tekstowej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z realizacji ustawy nakazującej zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.d.c., "Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy". W przypadku nagrań sesji rady gminy wystarczające jest zapewnienie ich dostępności cyfrowej poprzez dodanie napisów. Wybór tłumacza języka migowego w świetle przepisów ustawy traktowany jest jako alternatywny sposób dostępu do elementu strony internetowej w przypadku braku możliwości zapewnienia jego dostępności cyfrowej w podstawowym zakresie. Tego rodzaju transkrypcji w sesjach Rady Gminy Kłomnice, to jest w opublikowanych materiałach z 15 października 2020 roku (https://www.youtube.com/watch?v=z2IJN-dDsEY&t=3488s), 4 grudnia 2020 roku (https://www.youtube.com/watch?v=2bB0wFCuE1U&t=5257s) i 30 grudnia 2020 roku (https://www.youtube.com/watch?v=jIJ2WUEby9s) nie sposób odnaleźć.

Przed przygotowaniem niniejszego wniosku, odsłuchano fragmentów sesji Rady Gminy z 9 września 2020 r., 15 października 2020 roku, 4 grudnia 2020 roku oraz 30 grudnia 2020 roku, zamieszczonych w serwisie YouTube. Generalnie, nagranie jest ciche, dźwięk jest bardzo niewyraźny, często zagłuszony szumami otoczenia, że nie sposób usłyszeć wypowiadane słowa, z wyjątkiem wypowiedzi osób o donośnym, wyraźnym głosie.

Wraz z początkiem obecnej kadencji władz samorządowych (2018-2023) weszły w życie regulacje ustawy z 11 stycznia 2018 r., zmieniającej m.in. ustawę o samorządzie gminy w ten sposób, że wprowadzono obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad mają być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminy).

Żeby obowiązek ten był wykonany w prawidłowy sposób oraz żeby przyniósł oczekiwany skutek – umożliwienie mieszkankom i mieszkańcom uzyskanie wiedzy o sprawach gminy, za sprawą możliwości zapoznania się z przebiegiem obrad, konieczne jest zadbanie o odpowiednią jakość nagrań. Choć ma to szczególne znaczenie wobec osób z niepełnosprawnościami, to nagrania w złej jakości wpływają negatywnie na realizację prawa do informacji wszystkich zainteresowanych. Obowiązkiem władz lokalnych jest zadbanie o efektywną i realizację obowiązku transmitowania i utrwalania obrad rady, aby obowiązek ten był w istocie spełniony, a osoby zainteresowane mogły uzyskać wiedzę o sprawach publicznych.

Z tego powodu zwracamy się z wnioskiem o to, żeby nagrania przebiegu obrad Rady Gminy Kłomnice były transmitowane i utrwalane w lepszej jakości (zwłaszcza dźwięk) oraz by uchwały i wyniki głosowań były wyświetlane podczas transmisji. Powodem złej jakości nagrania może być to, że nagłośnienie jest albo zbyt słabe, albo ustawione na niskich parametrach głośności. Do tego, goście lub osoby uczestniczące w obradach, powinni wypowiadać się do mikrofonu. Z tego też względu celowy okazać się może zakup sprzętu, umożliwiającego transmitowanie i utrwalenia nagrania w odpowiednio wysokiej jakości lub odpowiednia zmiana ustawień dźwięku na dotychczasowym sprzęcie. Podobnie jest z kwestą wyświetlania uchwał oraz wyników głosowań bezpośrednio na ekranie w trakcie transmisji live. Choć oczywiście wiązałoby się to z koniecznością poniesienia wydatków, w mojej ocenie jest to wydatek konieczny i celowy do zapewnienia zainteresowanym mieszkankom i mieszkańcom wiedzy o sprawach publicznych z jednej strony, a z drugiej strony – do realnego wykonania obowiązku, ciążącego na władzach lokalnych.

Wobec powyższego, wnoszę jak we wstępie.3 odpowiedzi na “Wniosek do Rady Gminy Kłomnice”

 1. HC pisze:

  Sesję z 15 października i 4 grudnia można oglądać z napisami.

  5
  1
  • K. pisze:

   Teraz napisy są wstawione, ale w czasie bezpośrednich transmisji sesji napisów nie było! Może to Pani/Pan sprawdzić na przykładzie sesji z 30,12,20 r, – napisów jeszcze nie ma wg stanu na godz. 00.35 9.01.21 r.

   3
   2
 2. R pisze:

  Niech Pan sobie podglosi, haha! Albo uszy umyje 😉

  2
  4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *