zachmurzenie duże
11°
11°
wtorek
Reklama
W piątek sesja Rady Gminy Kłomnice
24 stycznia 2022 r. | 12:30
0

W piątek 28 stycznia w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie interpelacji i zapytań. .
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice,
b. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Witkowice,
c. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej,
d. przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Kłomnice na 2022 rok,
e. przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,
f. przyjęcia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2022 rok,
g. przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2022 rok,
h. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji j za 2021 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2021 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2021 rok.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *