zachmurzenie małe
18°
18°
sobota
Reklama
W piątek sesja. Radni odrzucą skargę na Barbarę Mizerę
23 marca 2021 r. | 13:01
1

W piątek 26 marca w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni będą rozpatrywać skargę na działalność Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 - uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1019S w miejscowości Nieznanice,

b. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Kłomnice,

c. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Zawada,

d. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Garnek przy ulicy Zachodniej,

e. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice – etap II,

f. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki położonej w miejscowości Rzeki Wielkie, stanowiącej własność Gminy Kłomnice,

g. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat,

h. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice,

i. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2021,

j. przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice,

k. zmiany uchwały o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku,

l. rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice,

m. rozpatrzenia petycji.

10. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12.Wolne wnioski i komunikaty.

13. Zamknięcie obrad sesji.Jedna odpowiedź do “W piątek sesja. Radni odrzucą skargę na Barbarę Mizerę”

 1. R. pisze:

  Ona powinna dawno już iść na emeryturę. Baba ewidentnie się skończyła i pokazały to wybory do powiatu.
  Emerytka to wnuki bawić a nie do koryta z innej strony! Młodym miejsce zabiera!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *