zachmurzenie duże
22°
22°
poniedziałek
Reklama
W piątek radni będą głosować w sprawie podwyżek podatków na 2021 rok
02 grudnia 2020 r. | 11:46
0

W piątek 4 grudnia w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni ustalą nowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych na 2021 rok.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
  2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
  3. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice
  4. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
  6. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice
  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pacierzów
 10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.
 11. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *