zachmurzenie duże
30°
30°
piątek
Reklama
Stan zanieczyszczenia użytków rolnych w gminie Kłomnice
27 listopada 2023 r. | 11:32
0

Starostwo Powiatowe w Częstochowie przekazało wyniki badań „stanu właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi na użytkach rolnych” w gminach Poczesna, Kłomnice i Dąbrowa Zielona.

W 2023 r. Powiat Częstochowski wraz z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Gliwicach przeprowadził badania rozpoznania stanów zanieczyszczenia gleb na terenie 3 gmin powiatu częstochowskiego: Poczesna, Kłomnice i Dąbrowa Zielona. Są to gminy wiejskie o różnorodnej branży produkcyjnej. Przeprowadzone badania pozwolą na precyzyjne określenie przeznaczenia areałów pod odpowiednie uprawy oraz do wskazania terenów pod uprawy ekologiczne, a także pomogą monitorować stężenie metali ciężkich w glebie. Gleba jest zasobem nieodnawialnym i jej ochrona jest kluczowym elementem dbania o planetę. To nie tylko kwestia zrównoważonego rolnictwa, ale także troski o przyszłe pokolenia i zachowanie ekosystemu w zdrowym stanie. Badania te były kontynuacją badań prowadzonych w latach ubiegłych tj. 2007 - 2011 r.

Badanie obejmowały:
- pobór próbek gleby, (w gminie Poczesna na powierzchni 6013 ha wyznaczono 29 punktów, w gminie Kłomnice na powierzchni 14785 ha wyznaczono 30 punktów do zbadania, w gminie Dąbrowa Zielona na powierzchni 10 033 ha wyznaczono 27 punktów)
- oznaczenia odczynu pH gleby i zawartości makroskładników (P, K, Mg),
- oznaczenie zawartości metali ciężkich ( PB, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Hg) w glebie,
- oznaczenie składu granulometrycznego miernikiem laserowym,
- oznaczenie zawartości węgla organicznego w glebie.

Podsumowując wyniki zawartość badanych metali ciężkich (ołowiu, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, rtęci) we wszystkich wyznaczonych punktach mieszczą się w dopuszczalnym zakresie co kwalifikuje te grunty pod uprawę roślin do spożycia przez ludzi i zwierzęta , a także pod pozostałe uprawy.

Co roku planowane są kolejne etapy badań dla pozostałych gmin z terenu powiatu częstochowskiego. Powiat na ten cel składa wnioski o dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i co roku uzyskuje wsparcie.

Szczegóły TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *