zachmurzenie małe
18°
18°
sobota
Reklama
fot. LIDL
Sołtys nie chciał pożyczyć kosiarki…mieszkaniec złożył na niego skargę do rady gminy
29 września 2022 r. | 11:48
0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kłomnice, radni stanęła murem za swoim kolegą z rady, sołtysem i radnym Stanisława Matuszczaka. Skarga złożona na niego przez mieszkańca Kłomnic została uznana za bezzasadną. A chodziło o kosiarkę...

Uzasadnienie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Skarżący – mieszkaniec sołectwa Kłomnice pismem z dnia 19.08.2022r. złożył skargę na Sołtysa Sołectwa Kłomnice dotyczącą wypożyczenia kosiarki. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią skargi jak również wysłuchaniu wyjaśnień Sołtysa Sołectwa Kłomnice na posiedzeniu w dniu 09.09.2022r. uznała skargę złożoną przez Pana G.B. za bezzasadną ponieważ dotyczy spraw, które nie mieszczą się w ramach zadań wykonywanych przez Sołtysa wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz ze statutu sołectwa. Przedmiotowa kosiarka jest prywatną własnością Sołtysa a skarga nie dotyczy podejmowanych działań w ramach pełnionej funkcji.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *