zachmurzenie duże
sobota
Reklama
Rozpoczęła się budowa sygnalizacji świetlnych w Witkowicach i Kłomnicach
09 października 2020 r. | 11:17
0

To kolejne działania na DK91 poprawiające bezpieczeństwo ruchu. W trakcie realizacji jest już budowa sygnalizacji świetlnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w Witkowicach i Kłomnicach.

Zakres zadania budowy wzbudzanych sygnalizacji świetlnych obejmuje przebudowę sygnalizacji ostrzegawczych na sygnalizacje świetlne wzbudzane na przejściach dla pieszych wraz z budową doświetlenia tych przejść w rejonie skrzyżowania z ul. Księżą i ul. Bartkowicką (rejon szkoły) oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową. Realizacja tej inwestycji, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego pozwalając na bezpieczne przekraczanie drogi przez niechronionych uczestników ruchu.

7 października, wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych w oparciu o uzgodnioną koncepcję przebudowy. W pierwszej kolejności zostaną wykonane fundamenty konstrukcji wysięgnikowych oraz kanalizacje kablowe. Po osiągnięciu niezbędnej wytrzymałości fundamentów nastąpi montaż konstrukcji, następnie zostanie podłączone zasilanie. Przed udostępnieniem, po sprawdzeniu poprawności działania sygnalizacji, zostaną ustawione znaki drogowe pionowe oraz wymalowane oznakowanie poziome.

Jednocześnie kontynuujemy realizację wcześniejszej inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na tej drodze. Jesteśmy na końcowym etapie uzgadniania koncepcji, która umożliwi rozpoczęcie prac projektowych. Zakres tej inwestycji obejmuje, w szczególności, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach wraz z budową doświetlania przejścia dla pieszych i dobudową chodników do przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DK91 z ul. Sądową/Zdrowską w Kłomnicach oraz z ul. Główną w Witkowicach.

Te sygnalizacje świetlne ułatwią przejazd przez skrzyżowanie, pozwolą na bezpieczną zmianę kierunku jazdy pojazdów oraz umożliwią niezagrożone przekraczanie DK91 przez niechronionych uczestników ruchu. Przyczynią się do ograniczenia ryzyka wystąpienia wypadków drogowych, pozwalając na bezpieczną obsługę komunikacyjną tych skrzyżowań.

Droga krajowa nr 91 na odcinku przebiegającym przez Kłomnice i Witkowice jest drogą jednojezdniową dwukierunkową, przebiegającą przez ściśle zabudowany przekrój. Na tych czterowlotowych skrzyżowaniach realizują się wszystkie relacje. Z uwagi na silne zapotrzebowanie włączenia się do ruchu pojazdów z wlotów bocznych oraz bezpieczne przekraczanie DK91 przez pieszych, w tym dzieci, konieczna jest sprawna i bezpieczna obsługa komunikacyjna przyległych zabudowań.

Całość robót budowlanych dla tych zadań powinna zostać zakończona do 30 listopada 2020 r. /GDDKiA w Katowicach/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *