zachmurzenie duże
czwartek
Reklama
Radni zajmą się wynagrodzeniami inkaso
13 października 2021 r. | 12:16
0

We wtorek 19 października w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas któej rada podjemie uchwały m.in. w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie interpelacji i zapytań.
Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok – uchwała
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały nr 6/II/2018 w sprawie powołania Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa,
b. zmiany uchwały nr 7/II/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy,
c. zmiany uchwały nr 264/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.09.2021r. sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2021r.,
d. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rzerzęczyce dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku,
e. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chorzenice,
f. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Michałów Rudnicki,
g. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej,
h. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
i. zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso,
j. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *