zachmurzenie duże
31°
31°
piątek
Reklama
Radni uchwalą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice
20 lutego 2020 r. | 10:15
0

W czwartek 27 lutego w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni uchwalą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV, XV i XVI sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 – uchwała.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,
- zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zdrowa
- zmieniająca Uchwałę nr 127/XV/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
- przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Kłomnice jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia troje i więcej dzieci podczas jednego porodu
- przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kłomnice na 2020 rok.
- zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
- zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2020 rok.
- zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2020 rok
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019
- Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok
- Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2019 rok.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2019 rok
- Rozpatrzenie ponownie złożonego wniosku przez Panią P. S. z dnia 29.01.2020r.
- Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
10. Wolne wnioski i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *