zachmurzenie duże
13°
13°
wtorek
Reklama
Radni rozpatrzą skargi na dyrektorów szkół
20 maja 2021 r. | 11:50
0

W czwartek 27 maja w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni m.in. rozpatrzą skargi na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice.

Początek sesji o godz. 9:00.

PAWEŁ GĄSIORSKI

porządek obrad:

  1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Kłomnice.
  5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
  7. Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok – uchwała.
  8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2021-2030 - uchwała.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kłomnice instrumentem płatniczym,

b. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki w miejscowości Nieznanice, w rejonie ulicy Nieznanickiej,

c. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego, w miejscowości Garnek przy ulicy Projektowej,

d. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

e. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na rzecz dotychczasowego najemcy,

f. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

g. rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego,

h. rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

10. Rozpatrzenie skargi na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12. Wolne wnioski i komunikaty.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *