zachmurzenie duże
15°
15°
wtorek
Reklama
fot. UG Kłomnice
Przedszkola w gminie pozostaną zamknięte
06 maja 2020 r. | 12:32
0

Urząd Gminy Kłomnice poinformował, że nie otworzy dziś publicznych przedszkoli na terenie gminy. Specjalny komunikat w tej sprawie wydał Wójt Piotr Juszczyk.

W związku ze zgodą na uruchomienie z dniem 6 maja 2020 roku przedszkoli informuję, że Gmina Kłomnice prowadzi od kilku dni szeroko zakrojone działania umożliwiające rodzicom posłanie dzieci do placówek.

Pierwszym etapem było zbieranie danych od rodziców i określenie skali zapotrzebowania na usługi opiekuńczo-wychowawcze. W tym celu w dniu dzisiejszym spotkałem się z Dyrektorami przedszkoli z terenu Gminy Kłomnice.

Na spotkaniu poruszone zostały wszystkie kwestie budzące nasze wątpliwości, określony został plan działania na najbliższe dni, a wszystko po to, by nasze dzieci, jak również mieszkańcy Gminy, byli bezpieczni i nie zostali narażeni na kontakt z Covid-19.

Działań w zakresie uruchamiania przedszkoli jest bardzo dużo i obejmują nie tylko opracowanie procedur w zakresie powrotu dzieci czy funkcjonowania oddziałów. Ważnym jest by wszystko odbyło się zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Najważniejsze będzie dostosowanie sal do zaleceń GIS, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, wyposażenie placówek w pojemniki z płynem dezynfekującym oraz termometry. Koniecznym będzie również usunięcie zabawek i przedmiotów, w stosunku do których niemożliwa jest bieżąca dezynfekcja. Zorganizowano na dzień jutrzejszy pobranie wody celem przebadania przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie, koniecznym będzie jeszcze przeprowadzenie wewnętrznych kontroli stanu bhp obiektów oświatowych.

Nie bez znaczenia będzie również organizacja pracy kadry nauczycielskiej i niepedagogicznej. Szczególnie trudne będzie to w szkołach, gdyż w godzinach funkcjonowania oddziału przedszkolnego cała kadra pedagogiczna realizuje podstawę programową z wychowankami i uczniami on-line, tj. poprzez tzw. zdalne nauczanie.

Bardzo dziękuję Dyrektorom zaangażowanym w realizację wspomnianych przygotowań do uruchomienia placówek przedszkolnych. Jeśli organizacyjnie i fizycznie uda się przygotować placówki do bezpiecznego przyjęcia przedszkolaków, to już w połowie maja dzieci zostaną objęte opieką przedszkolną.

Jednocześnie informuję, że jeśli w ocenie mojej lub Dyrektorów placówek oświatowych, istniało będzie zagrożenie zakażeniem wirusowym Covid-19, to placówki szkolne i przedszkolne pozostaną zamknięte do czasu oficjalnego odwieszenia zajęć na obszarze całego kraju. Nadrzędną kwestią dla nas wszystkich jest bezpieczeństwo dzieci.

Piotr Juszczyk - Wójt Gminy KłomniceDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *