zachmurzenie duże
17°
17°
sobota
Reklama
Pracownicy urzędu naruszyli ustawę o rachunkowości
16 listopada 2021 r. | 12:31
1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła naruszenie przez pracowników Urzędu Gminy Kłomnice, art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.). Chodzi o spis środków trwałych w jednostkach OSP w gminie Kłomnice.

Szczegóły znajdują się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W 2019 r. zespoły spisowe powołane zarządzeniem Nr 160/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia okresowego spisu z natury środków trwałych, składające się z pracowników Urzędu Gminy Kłomnice, dokonały spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. będących w użytkowaniu jednostek: ochotniczych straży pożarnych: w Rzerzęczycach, Skrzydlowie, Garnku, Zawadzie, Nieznanicach, Konarach, Zdrowej, Kłomnicach, Chorzenicach-Witkowicach, Pacierzowie oraz szkół podstawowych: w Kłomnicach, Witkowicach, Rzerzęczycach.

Naruszono tym art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), zgodnie z którym powierzone kontrahentom własne składniki aktywów należy zinwentaryzować drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Z ww. przepisów wynika, że jednostki winny przeprowadzić inwentaryzację we własnym zakresie, jednocześnie powiadamiając właściciela środków trwałych i pozostałych środków trwałych o wynikach tej inwentaryzacji.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 160/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia okresowego spisu z natury środków trwałych, należało przeprowadzić spis z natury środków trwałych „w jednostce Urzędu Gminy”. W instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 230/2017 w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kłomnicach nie został opisany sposób inwentaryzacji składników majątku powierzonego innym jednostkom.

Przygotowanie projektów zarządzeń Wójta zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice należało do zadań poszczególnych referatów, w przypadku inwentaryzacji – do zadań Referatu Finansowo-Księgowego, nad którym nadzór sprawowała p. Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice. Obowiązek ustalenia zasad (polityki) rachunkowości należy do kierownika jednostki, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wniosek nr 8
Zaprzestać przeprowadzania inwentaryzacji metodą spisu z natury aktywów w podmiotach innych niż Urząd Gminy Kłomnice oraz przeprowadzać inwentaryzację środków trwałych przekazanych innym podmiotom poprzez uzyskanie od nich potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów, zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Wniosek nr 9
Rozważyć uszczegółowienie instrukcji inwentaryzacyjnej o sposób przeprowadzania i dokumentowania inwentaryzacji środków trwałych przekazanych innym podmiotom, mając na uwadze art. 10 ust. 2 oraz 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), a ponadto art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).Jedna odpowiedź do “Pracownicy urzędu naruszyli ustawę o rachunkowości”

  1. P. pisze:

    Tak być powinno z inwentaryzacją, ale po pierwsze to właściciel środków trwałych i pozostałych środków trwałych powinien stosownymi protokołami przekazać te środki dla innych jednostek. Po drugie czy w tych jednostkach są chętni wziąć na siebie to wysokowartościowe mienie? Wygodniej jest przecież nic nie podpisywać, wtedy za mienie odpowiada wójt i jego pracownicy. Jeśli się na to godzą to ich wola, ale w razie szkód w mieniu niech płacą z własnej kiesy a nie z pieniędzy mieszkańców poprzez umorzenia lub brak winy użytkownika!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *