zachmurzenie duże
30°
30°
piątek
Reklama
UG Kłomnice
Nieprawidłowości przy rozliczeniach za energię elektryczną OSP w gminie Kłomnice
10 listopada 2021 r. | 12:18
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas kompleksowej kontroli, wykryła nieprawidłowości przy wystawianiu faktur na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Kłomnice. Chodzi o naruszenie ustawy o rachunkowości.

Szczegóły znajdują się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 - 2021 (do 31 marca) w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Kłomnice ujęto faktury za energię elektryczną wystawione nie na Gminę Kłomnice, lecz na ochotnicze straże pożarne w Nieznanicach, Skrzydlowie, Rzerzęczycach, Zawadzie, na łączną kwotę 47.644,21 zł. Powyższym naruszono art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), zgodnie z którym w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Powyższe dotyczyło:
· w 2017 r. 20 faktur na łączną kwotę 10.037,41 zł,
· w 2018 r. 23 faktur na łączną kwotę 11.596,07 zł,
· w 2019 r. 22 faktur na łączną kwotę 12.315,66 zł,
· w 2020 r. 20 faktur na łączną kwotę 10.594,29 zł,
· w 2021 r. (do 31 marca) 5 faktur na łączną kwotę 3.100,78 zł.

Faktury zostały zapłacone z budżetu Gminy Kłomnice.

Umowy na dostawę energii elektrycznej do budynków OSP w Nieznanicach, Skrzydlowie, Rzerzęczycach, Zawadzie były zawierane przez OSP. Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej budżetu (organu) i ewidencji księgowej jednostki - Urzędu Gminy oraz dekretowania dokumentów księgowych należały do Inspektora ds. księgowości budżetowej. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice.

Wniosek nr 7
Zaprzestać ujmowania w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Kłomnice faktur wystawionych na ochotnicze straże pożarne, mając na uwadze art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *