zachmurzenie duże
20°
20°
poniedziałek
Reklama
Na sesji będą rozpatrywać skargę na Wójta Piotra Juszczyka
26 stycznia 2021 r. | 13:34
0

We wtorek 2 lutego w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni będą rozpatrywać skargę na Wójta Piotra Juszczyka.

Sesja rozpocznie się o godz. 9:00.

porządek obrad:

  1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Kłomnice.
  5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
  7. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 - uchwała.
  8. Zmiana uchwały 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy na 2021r.  – uchwała.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie na rok 2021,

b. utworzenia ośrodka wsparcia pn. „Klub Seniora w Rzerzęczycach”,

c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat,

d. nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzerzęczyce,

e. przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Kłomnice na 2021 rok,

f. przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,

g. przyjęcia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2021 rok,

h. przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2021 rok,

10.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji j za 2020 rok.

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2020 rok.

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2020 rok.

14. Rozpatrzenie ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

16. Wolne wnioski i komunikaty.

17. Zamknięcie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *