zachmurzenie małe
19°
19°
czwartek
Reklama
Miliony na informatyzację, a w UG w Kłomnicach prowadzi się ewidencję w formie papierowej
03 stycznia 2022 r. | 11:45
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas kontroli w Urzędzie Gminy Kłomnice, wykryła, że w gminie Kłomnice nie prowadzi się ewidencji podatkowej w systemie elektronicznym. W latach 2017 - 2021, mimo wszechobecnej komputeryzacji, w urzędzie prowadzono ewidencję w formie papierowej.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 - 2021 do dnia kontroli zaniechano ujęcia w ewidencji podatkowej prowadzonej w systemie elektronicznym nieruchomości zajętych przez 21 podatników, w tym 10 podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i dwie instytucje kultury zwolnionych z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 81/XI/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz 9 jednostek oświatowych zwolnionych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym. Natomiast art. 7 ust 2 ww. ustawy stanowi, że ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez organy administracji publicznej. Ewidencja ta winna zawierać dane określone przez przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107, poz. 1138).

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy ww. ewidencja była prowadzona w formie papierowej.

Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości należały do pracowników Referatu Podatkowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice.

Wniosek nr 16
Wprowadzić do ewidencji podatkowej w systemie informatycznym nieruchomości należące do jednostek oświatowych, podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz instytucji kultury, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138), mając na uwadze art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *