zachmurzenie małe
12°
12°
sobota
Reklama
Wotum zaufania i skarga na Wójta Piotra Juszczyka na jednej sesji
06 czerwca 2023 r. | 10:25
1

We wtorek, 20 czerwca o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni będą głosować za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla wójta. Co ciekawe, podczas tej samej sesji zostanie rozpatrzona skarga na Wójta Piotra Juszczyka.

porządek obrad:
Otwarcie LV sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Kłomnice.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie interpelacji i zapytań.
Raport o stanie gminy Kłomnice za 2022r.
Debata nad raportem o stanie gminy Kłomnice za 2022r.
Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok:
a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2022 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
d. przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Gminy.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r.,
b. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice,
Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 – uchwała.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu,
c. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kłomnice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.
Rozpatrzenie petycji o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Wotum zaufania i skarga na Wójta Piotra Juszczyka na jednej sesji”

  1. Misiek pisze:

    Iiiii?? To było 2 miesiące temu jakie wnioski?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *