zachmurzenie umiarkowane
22°
22°
poniedziałek
Reklama
Szykują się kolejne podwyżki. Tym razem wynagrodzenia wójta, diet radnych i sołtysów
08 grudnia 2021 r. | 13:16
1

We wtorek 21 grudnia 2021 roku odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni będą głosować za nowymi stawkami za odbiór odpadów, nowymi wysokościami diet radnych i sołtysów, nowym wynagrodzeniem wójta oraz budżetem na 2022 rok.

Początek sesji o godz. 11:00.

porządek obrad:
Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie interpelacji i zapytań.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwalenie Budżetu Gminy na 2022 rok – uchwała
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi.

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022–2030 – uchwała.
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.
Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok – uchwała.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 – uchwała.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice,
nadania nazwy ulicy drodze publicznej położonej w miejscowości Kłomnice,
nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Kłomnice
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.,
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie na rok 2022,
ustalenia wysokości składników wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kłomnice,
zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania radnym Rady Gminy Kłomnice diet i zwrotu kosztów podróży służbowej,
zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej,
przekazania wniosku Pani J.M. zgodnie z właściwością.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz
informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.Jedna odpowiedź do “Szykują się kolejne podwyżki. Tym razem wynagrodzenia wójta, diet radnych i sołtysów”

  1. J, pisze:

    Zobaczymy jaki umiar radni będą mieć z podwyżkami dla siebie i wójta, bliżej minimum czy maksimum!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *