zachmurzenie duże
10°
10°
czwartek
Reklama
UG Kłomnice
Sesja w sprawie skarg na wójta i kierownika GOPS w Kłomnicach
30 stycznia 2023 r. | 08:00
0

3 lutego w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice w sprawie skargi na Wójta Gminy Kłomnice i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

porządek obrad:
Otwarcie L Sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz z XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie interpelacji i zapytań.
Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok – uchwała.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze,
b. zmiany uchwały Nr 198/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,
c. zmiany uchwały Nr 163/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 maja 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
d. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
e. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
f. utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora” w Garnku,
g. przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Kłomnice na 2023 rok,
h. przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,
i. przyjęcia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2023 rok,
j. przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2023 rok,
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji j za 2022 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2022 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2022 rok.
Rozpatrzenie skargi na działalności Wójta Gminy Kłomnice.
Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *