zachmurzenie duże
czwartek
Reklama
fot. UG Kłomnice
Kierownicy jednostek organizacyjnych w gminie Kłomnice winni zaniedbań!
15 czerwca 2021 r. | 10:15
0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kłomnice, radni uznali za zasadną skargę złożoną przez stowarzyszenie Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice tj.: Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach, Przedszkola w Kłomnicach, Przedszkola w Rzerzęczycach, Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konarach, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zawadzie, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie.

Chodzi o skrzynki ePUAP, których nie posiadają te jednostki.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 22 marca oraz 18 maja 2021 r. po zapoznaniu się ze Skargą wniesioną przez stowarzyszenie Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji oraz z opinią radcy prawnego, uznała skargę za zasadną.

Do dnia wpłynięcia Skargi, tj. 15 marca 2021 r., dyrektorzy wymienionych w uchwale placówek oświatowych nie zapewniali elektronicznych skrzynek podawczych z uprawnieniami podmiotu publicznego na platformie ePUAP.

Wskazać należy, iż kontakt w formie elektronicznej z placówkami oświatowymi na terenie Gminy Kłomnice był cały czas zapewniony zarówno poprzez skrzynkę podawczą ePUAP organu prowadzącego, jak również poprzez adresy mailowe, które znajdują są na stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.) podmiot publiczny wśród których znajdują się także jednostki budżetowe, a którymi są m.in. szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej. Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy podmiot publiczny obowiązany jest udostępnić elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniając standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz zapewnić jej obsługę.

Obowiązek ten na dzień złożenia rozpatrywanej skargi nie został zachowany, dlatego skargę należy uznać za zasadną.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *