zachmurzenie duże
13°
13°
wtorek
Reklama
Karolina Milczarek wygrała nabór na stanowisko kierownika CIS w Kłomnicach
30 grudnia 2022 r. | 12:59
1

Karolina Milczarek wygrała nabór na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

Jeżeli Wójt Piotr Juszczyk zaakceptuje jej kandydaturę, Milczarek zostanie nowym kierownikiem.

Poniżej protokół z naboru.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Protokół
z przeprowadzonego II go etapu naboru na stanowisko : Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Kłomnice naboru na stanowisko Kierownika w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w wymiarze 1 etatu, do celów przeprowadzenia naboru została powołana Komisja Konkursowa Zarządzeniem Nr 190/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 grudnia 2022 w następującym składzie :
1. Przewodniczący Komisji - Bożena Lara
2. Adam Śliwakowski - członek komisji,
3. Ewa Dąbrowska - członek Komisji,
4. Dawid Smolarek - członek Komisji,

W dniu 21.12.2022r. o godz. 12.00 Komisja przystąpiła do drugiego etapu naboru na w/w stanowisko. Komisja poprosiła zaproszonego na godz. 12.00 Kandydata Pana Arkadiusza Świerko i poprosiła o okazanie dowodu tożsamości oraz przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej i zadawania pytań. Kandydat na początku dokonał autoprezentacji z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu, po czym Komisja przystąpiła do zadawania pytań. Za każde z pytań komisja zgodnie z regulaminem naboru mogła przyznać kandydatce punkty w skali od 0 do 10 pkt. Przygotowano listę 12 pytań. Celem rozmowy było przede wszystkim zbadanie umiejętności kandydata, gwarantujących prawidłową realizację powierzonych obowiązków.
Po podsumowaniu punktacji za udzielone odpowiedzi, Pan Arkadiusz Świerko uzyskał 219 punktów na 480 możliwych do zdobycia. Następnie podziękowano Kandydatowi i poinformowano, że o wynikach naboru zostanie powiadomiony przez Przewodniczącą Komisji po ostatecznym zaopiniowaniu kandydatury przez Wójta gminy Kłomnice.
Kolejnym kandydatem była Pani Karolina Milczarek. Rozmowa przebiegła według przyjętego schematu tak jak przy pierwszym kandydacie. Po zakończeniu autoprezentacji i zadawaniu pytań podziękowano Kandydatce informując, że o wynikach naboru zostanie poinformowana przez Przewodniczącą Komisji po ostatecznym zaopiniowaniu kandydatury przez Wójta gminy Kłomnice. Po podliczeniu punktów Pani Karolina Milczarek na 480 punktów uzyskała 413 punków.
Kolejną Kandydatką aplikującą na ww. stanowisko była Pani Joanna Tekiela. Rozmowa kwalifikacyjna miała taki sam przebieg jak przy poprzednich Kandydatach. Kandydatka dokonała autoprezentacji, po czym Komisja przystąpiła do zadawania pytań. Po zakończeniu zadawania pytań, podziękowano Kandydatce informując, że o wynikach naboru zostanie poinformowana przez Przewodniczącą Komisji po ostatecznym zaopiniowaniu kandydatury przez Wójta Gminy Kłomnice. Przystąpiono do podliczenia punktów. Na możliwych 480 punktów Pani Joanna Tekiela uzyskała 356 punktów.

W załączeniu do niniejszego protokołu znajdują się listy pytań i punktacje przyznawane Kandydatów przez poszczególnych członków komisji.

Komisja ustaliła co następuje :
W wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach wyłoniona została Pani Karolina Milczarek, której kandydaturę komisja przedstawi do akceptacji Wójtowi Gminy Kłomnice .

Na tym protokół zakończono i podpisano .
Kłomnice, dnia 21.12.2022r.Jedna odpowiedź do “Karolina Milczarek wygrała nabór na stanowisko kierownika CIS w Kłomnicach”

  1. Wiosna pisze:

    Czy ktoś wie, czy jest jakaś rodzinna koligacja z włodarzem gminy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *