zachmurzenie małe
18°
18°
sobota
Reklama
Gmina poszukuje animatora sportu
27 stycznia 2021 r. | 13:04
1

Wójt Gminy Kłomnice ogłosił nabór na Animatora Orlików w projekcie Lokalny Animator Sportu 2021.

Szczegóły znajdziecie w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

I. Do zadań animatora należeć będzie:
1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
2) realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy;
3) współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;
4) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki
5) przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora

II. Wymagania niezbędne kandydata:
1) posiadanie wykształcenia i kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. wyższe studia o kierunku wychowanie fizyczne, uprawnienia instruktora lub trenera);
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) obywatelstwo polskie
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

III. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny
2) CV wraz z informacjami o wykształceniu i z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3) Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich
4) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
5) Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku animatora
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sadu za przestępstwo umyślne
7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia naboru na stanowisko animatora (w załączeniu)
IV. Adresy Orlika, którego dotyczy aplikacja:
1) Orlik w Rzerzęczycach, ul. Skrzydlowska 96
2) Orlik w Nieznanicach, ul. Mstowska i Sobieskiego

V. Sposób i termin składania ofert:
1) Oferty ze względu na panującą pandemię koronawirusa należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 29 stycznia 2021 roku. Za datę wpływu uważa się datę nadania przesyłki u operatora pocztowego. Na kopercie należy umieścić dopisek „Lokalny Animator Sportu na obiekcie Orlik w Rzerzęczycach” lub dopisek „Lokalny Animator Sportu na obiekcie Orlik Nieznanice”
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3) Informacja o wynikach naboru wyłonionych kandydatów będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
4) Informacji o naborze udziela Pan Michał Łągiewka, tel.34 3281 122 wew.116.Jedna odpowiedź do “Gmina poszukuje animatora sportu”

  1. Lolek pisze:

    Konkurs konkursem cos napisac trzeba !wystarczy przeanalizowac troszkę przyjmowanie pracownikow na etaty w gminie ,ekspedientki ,fryzjerki osoby z osciennych gmin jak by w naszej nie bylo bezrobotnych osob i to również wykwalifikowanych……….tu sie zrobi przesunięcie to tam dla wszystkich sie cos znajdzie oczywiście znajomych.

    3
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *