zachmurzenie duże
17°
17°
sobota
Reklama
Dziś sesja. Radni przekażą pieniądze na nowy radiowóz i zajmą się uchwałą dotyczącą opłaty za śmieci
18 października 2022 r. | 12:18
0

Dziś o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni zdecydują o dofinansowaniu zakupu radiowozu dla kłomnickiej policji. Radni zajmą się również opłatą za śmieci...

porządek obrad:
Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Kłomnice.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie interpelacji i zapytań.
Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – uchwała.
Podjęcie uchwały w sprawie:
a. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach,
b. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,
c. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat,
e. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pacierzów,
f. rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice,
g. rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *