zachmurzenie duże
20°
20°
poniedziałek
Reklama
Działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach będzie kosztować 1 525 372 zł w 2022 roku
13 stycznia 2022 r. | 12:48
0

Rada Gminy Kłomnice podjęła uchwałę w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2022 dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

Kwota przewidziana na realizację zadań centrum w 2022 roku wynosi 1.525.372,00 zł. Samorządowy Zakład Budżetowy zarządzany przez emerytowaną sekretarz Barbarę Mizerę otrzyma 987,65 zł na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum (tj. 25 uczestników centrum i 8,75 etatów pracowniczych Centrum).

Przyjęta w uchwale kwota w wysokości 987,65 zł stanowi stawkę miesięczną przypadającą na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz jednego pracownika Centrum i została obliczona w następujący sposób:

Łącznie koszty prowadzenia działalności Centrum w 2022 roku tj. 1.525,372 zł pomniejszone o prognozowany przychód z działalności wytwórczej Centrum w 2022 roku w kwocie 636.000,00 zł, pomniejszone o dotacje i wpływy z różnych dochodów 30.300,00 zł oraz pomniejszone o wysokość świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom Centrum w wysokości 459.072,00 zł.

Wobec powyższego koszt jednostkowy przypadający na jednego uczestnika Centrum w 2022 roku wynosi:
400.000,00zł : 33,75 (tj. 25 uczestników Centrum i 8,75 etatów pracowniczych Centrum): 12 miesięcy ≈ 987.65 zł

Działalność centrum jest finansowane z następujących źródeł:
- wpływy z działalności usługowej – 600.000,00 zł – CIS
- wpływy z odsetek 300,00 zł
- wpływy z działalności usługowej – 36.000,00 zł – Schronisko
- darowizny – 30.000,00 zł -Schronisko
- środki z UP na sfinansowanie świadczeń integracyjnych – 459.072,00 zł
Niedobór środków 400.000,00 złDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *