zachmurzenie duże
15°
15°
wtorek
Reklama
Dlaczego Wójt nie przeprowadził audytów? Czy doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
29 listopada 2019 r. | 10:45
2

Dotarłem do pisma, w którym Rzecznik Dyscypliny Finansów wydał zarządzenie w sprawie ujawnionych okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Piotra Juszczyka. Chodzi o brak prowadzenia audytu wewnętrznego w latach 2017-2019, pomimo przekroczenia progu prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce.

Za nieprzeprowadzenie audytów grozi kara grzywny.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Dlaczego Wójt nie przeprowadził audytów? Czy doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych?”

 1. Piotr Juszczyk - Wójt Gminy Kłomnice pisze:

  Oświadczenie

  W związku z pojawieniem się na alternatywnej stronie facebook Gminy Kłomnice, jak również na stronie http://www.wklomnicach.pl, nie prowadzonej przez pracowników urzędu, a będących własnością p. Pawła Gąsiorskiego, informacji o rzekomym zaniechaniu audytu wewnętrznego w latach 2017 – 2019 informuję, iż wiadomość ta jest nieprawdziwa. Stosowne wyjaśnienia zostały przesłane pismem z dnia 2 października 2019 roku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, które znajduje się po linkiem: https://klomnice.pl/serwisy-tematyczne/blog/1300-oswiadczenie-piotra-juszczyka-wojta-gminy-klomnice

  Jednocześnie podanie nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji przez administratora we wspomnianym funpage-u i stronie www, stawia mnie, jak i kierowany przeze mnie urząd w negatywnym świetle. Oprócz zwyczajowego naruszenia dobrego obyczaju, podawanie fałszywych wiadomości na mój temat i mojej działalności jest manipulacją faktami mającą na celu wprowadzenie w błąd mieszkańców gminy Kłomnice. Tym samym wzywam p. Pawła Gąsiorskiego do zamieszczenia sprostowania i przeprosin w terminie trzech dni pod rygorem podjęcia stosownych kroków przewidzianych prawem za publikowanie nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji.

  Piotr Juszczyk
  Wójt Gminy Kłomnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *