zachmurzenie duże
20°
20°
poniedziałek
Reklama
“Ciche” konsultacje społeczne GOPS w Kłomnicach
25 sierpnia 2021 r. | 11:58
2

Po cichu, bez żadnego rozgłosu, w poniedziałek rozpoczęły się konsultacje społeczne w gminie Kłomnice. Konsultacje dotyczą zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy. Konsultacje zakończą się dziś o godz. 15:00.

Szczegóły w informacji poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

I. Przedmiot konsultacji

1.Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem powyższej uchwały

2. Konsultacje polegają na rejestracji opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy, co do sposobu rozstrzygnięcia spraw objętych konsultacjami.

3. Konsultacje mają charakter gminny. Przedmiot konsultacji dotyczy mieszkańców Gminy Kłomnice .

4. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag w zakresie przedmiotu konsultacji.

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 23.08. 2021 do 25.08.2021r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie GOPS w Kłomnicach.

2. Każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłoszenia uwag do przedmiotu objętego konsultacjami.

3. Uwagi można składać osobiście lub za pomocą formularza w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach , Zdrowa, ul. Łąkowa 1 albo pocztą elektroniczną na adres gops@klomnice.pl .

4.Treść ogłoszenia w sprawie konsultacji społecznych projektu oraz formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu ) zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

ZAŁĄCZNIKI:
projekt_uchwaly_zwrot_wydatkow_na_swiadczenia_z_pomocy_spolecznej.docx 13 KB
formularz_zasady_zwrotu_wydatkow_na_swiadczenia_z_pomocy_spolecznej.docx 13 KB2 odpowiedzi na ““Ciche” konsultacje społeczne GOPS w Kłomnicach”

 1. Wiosna pisze:

  W treści uchwały jest określona procentowa wysokość zwrotu i raczej osoba samotna powinna mieć wyższy zwrot procentowy, a nie osoby w rodzinie:
  Dochód osoby samotnie ….. Wysokość zwrotu wydatków ustalona w % …
  Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie
  Powyżej 100 % -150% 40% 60%
  Powyżej 150 % -200% 50% 70%
  Powyżej 200 % -300% 70% 80%
  Powyżej 300% 100% 100%

 2. Wiosna pisze:

  Super. Brawo. A wg zarządzenia nr 93 miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze:
  Ҥ 3
  Treść ogłoszenia w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach http://www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach..

  Brak ogłoszenia w tych trzech miejscach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *