zachmurzenie duże
20°
20°
poniedziałek
Reklama
Będzie kolejny kredyt na spłatę wcześniejszych kredytów i deficytu budżetowego!
13 października 2020 r. | 11:49
3

W czwartek 15 października w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Z uwagi na to, iż gmina nie opublikowała projektów uchwał, nie znam wysokości kwoty, jaką gmina zaciągnie na spłatę kredytów i deficytu.

Początek sesji o godz. 14:30.

porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Kłomnice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  2. wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych ośrodkami zdrowia w Kłomnicach i Rzerzęczycach na prowadzenie świadczeń zdrowotnych.
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
  4. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
  5. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.


3 odpowiedzi na “Będzie kolejny kredyt na spłatę wcześniejszych kredytów i deficytu budżetowego!”

 1. aa pisze:

  Do czego to doprowadzi – UPADEK GMINY KŁOMNICE

  5
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *