zachmurzenie duże
30°
30°
piątek
Reklama
30 grudnia sesja budżetowa
18 grudnia 2019 r. | 14:16
0

W poniedziałek 30 grudnia sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni uchwalą budżet na 2020 rok.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2020 rok - uchwała.
1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020-2029 – uchwała.
a. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
b. dotacja przedmiotowa na rok 2020 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.
c. utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą KLUB SENIORA na terenie Gminy Kłomnice.
d. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
e. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
10. Wolne wnioski i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *