zachmurzenie duże
20°
20°
poniedziałek
Reklama
Ważą się losy Nalesia i Pustkowia
23 listopada 2021 r. | 09:54
0

We wtorek 30 listopada o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni zdecydują o zniesieniu urzędowych nazw miejscowości: Nalesie (osada wsi Kłomnice) oraz Pustkowie (przysiółek wsi Rzerzęczyce).

porządek obrad:
Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz protokołu z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie interpelacji i zapytań.
Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok – uchwała
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021–2030 – uchwała.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
b. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
c. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Chorzenice
d. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
e. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Nalesie (osada wsi Kłomnice) oraz Pustkowie (przysiółek wsi Rzerzęczyce)
f. nadania nazwy ulicy drodze publicznej położonej w miejscowości Skrzydlów
g. rozpatrzenia petycji
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *