zachmurzenie duże
17°
17°
sobota
Reklama
W Kłomnicach powstanie miejsce handlu dla rolników
21 kwietnia 2022 r. | 13:12
0

Rada Gminy Kłomnice podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Rada dla rolników wyznaczyła działkę w Kłomnicach przy ulicy Zdrowskiej - numer ewidencyjny 504/1obręb Nieznanice.

Regulamin poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu -działka oznaczona numerem ewidencyjnym 504/1 obręb Nieznanice, w Kłomnicach przy Ulicy Zdrowskiej.
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu oznaczonym w załączniku Nr.2 do uchwały -działka oznaczona numerem ewidencyjnym 504/1 obręb Nieznanice, w Kłomnicach przy ulicy Zdrowskiej zwanego dalej „miejscem wyznaczonym” .
§ 2. 1. Miejsce wyznaczone przeznaczone jest na działalność handlową.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Zarządcy- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kłomnice;
2) Administratorze- należy przez to rozumieć pracownika/ podmiot wyznaczony przez Wójta Gminy Kłomnice;
3) stanowisku handlowym -należy przez to rozumieć wyodrębnioną i oznaczoną powierzchnię sprzedażową, na której prowadzona jest działalność handlowa.
§ 3. Miejsce wyznaczone jest czynne w piątki i soboty , za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6.00 do 15.00
§ 4. 1. Na miejscu wyznaczonym mogą być sprzedawane produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz .U. z 2021r. poz. 2290)
2. Sprzedaż na miejscu wyznaczonym w sąsiedztwie targowiska wiejskiego prowadzona jest ze straganu, stołu lub z samochodu.
§ 5. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na miejscu wyznaczonym są rolnicy i ich domownicy.
2. Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani w szczególności do:
1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art.6 pkt.1 ustawy z dnia 20 grudni 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika w rozumieniu art.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość
3) przestrzegania regulaminu miejsca wyznaczonego do handlu
§ 6. 1. Wjazd samochodami osób handlujących celem dostarczenia towaru na teren miejsca wyznaczonego dopuszczalny jest w dni targowe do godz 6.00 , zaś wyjazd celem wywozu towaru do godz.15.00
2. Brak wolnego punktu sprzedaży uniemożliwia sprzedającemu prowadzenie sprzedaży chyba, że administrator wyznaczy inny możliwy punkt do wykorzystania na potrzeby sprzedaży na terenie miejsca wyznaczonego.
3. Dokonywanie przez sprzedającego dla potrzeb przydzielonego stanowiska handlowego czynności zaopatrzeniowe nie mogą powodować ograniczeń lub utrudnień w ruchu drogowym i pieszym.
§ 7. Na miejscu wyznaczonym zabrania się:
1) Wystawiania towaru poza granice stanowiska handlowego, z którego prowadzona jest sprzedaż;
2) przysłaniania towarem przeznaczonym do sprzedaży widoku sąsiadujących punktów sprzedaży;
3) montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża;
4) pozostawiania na placu targowym po zakończeniu handlu rzeczy stanowiących własność sprzedającego (skrzynki, palety, itp.);
5) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci lin, wieszaków, zadaszeń i innych mogących powodować utrudnienie w ruchu pieszych;
6) Umieszczania banerów, reklam, tablic, plakatów itp. bez zgody administratora
7) kolportażu wszelkiego rodzaju ulotek, druków reklamowych, itp. bez zgody administratora
§ 9. Do obowiązków sprzedającego należy w szczególności:
1) Utrzymanie czystości i porządku stanowiska handlowego oraz terenu wokół;
2) Pozostawienie stanowiska handlowego po zakończeniu sprzedaży w stanie uporządkowanym.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *