zachmurzenie małe
18°
18°
sobota
Reklama
Sesja w sprawie współfinansowania budowy chodnika w Karczewicach
13 lipca 2022 r. | 11:24
0

We wtorek 19 lipca o godz. 9:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr. 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim zadania drogowego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP1029 S w msc. Karczewice (na długości ok. 150m)”.

porządek obrad:
Otwarcie XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
Zmiana Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – uchwała.
Podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany uchwały Nr 344/XL/2022 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim zadania drogowego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP1029 S w msc. Karczewice (na długości ok. 150m)” ,
pomocy finansowej dla Gminy Koniecpol,
zmiany uchwały Nr 354/XLI/2022 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia inkaso,
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice,
wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice
wyrażenia zgody na najem części lokalu oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłomnice.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *