zachmurzenie małe
11°
11°
sobota
Reklama
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze
25 października 2022 r. | 12:25
0

Wójt Gminy Kłomnice poinformował, że od 2 listopada 2022 roku w Urzędzie Gminy Kłomnice zostanie wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze.

Z projektem będzie można zapoznać się o 24 listopada 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu. Ponadto projekt planu będzie udostępniony w wyżej podanym terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice (www.bip.klomnice.pl w zakładce Prawo Lokalne/Obwieszczenie i zawiadomienia).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 18 , 42-270 Kłomnice.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kłomnice, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. W przypadku poczty elektronicznej – uwagi należy kierować na adres ug@klomnice.pl. Uwagi w formie papierowej należy wnieść osobiście w Urzędzie Gminy Kłomnice lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *