zachmurzenie małe
11°
11°
sobota
Reklama
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Chorzenic
05 sierpnia 2021 r. | 12:33
0

Wójt Gminy Kłomnice poinformował o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjnym Chorzenice.

Można się z nim zapoznać do 3 września w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice – Kłomnice, ul. Strażacka 20, pokój nr 210, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt jest również dostępny TUTAJ.

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Kłomnice na adres Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@klomnice.pl.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *