zachmurzenie małe
19°
19°
czwartek
Reklama
fot. UG Kłomnice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Lipicze
04 listopada 2022 r. | 12:53
0

Wójt Gminy Kłomnice wyłożył do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 18 , 42-270 Kłomnice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kłomnice, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. W przypadku poczty elektronicznej – uwagi należy kierować na adres ug@klomnice.pl. Uwagi w formie papierowej należy wnieść osobiście w Urzędzie Gminy Kłomnice lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice.

Szczegóły TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *