zachmurzenie duże
17°
17°
sobota
Reklama
Jutro ważna sesja dla mieszkańców Skrzydlowa
01 września 2021 r. | 12:22
0

W czwartek 2 września o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której podejma uchwałę w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim zadania drogowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024 S i nr 1028 S (ul. Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydlów.

porządek obrad:
Otwarcie XXX sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Informacja na temat przebiegu i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez radnego.
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie interpelacji i zapytań.
Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok – uchwała
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021–2030 – uchwała.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim zadania drogowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024 S i nr 1028 S ( ul. Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydlów”,
b. projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice,
c. określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
d. przekazania wniosku Pana S.D. według właściwości,
e. przekazania wniosku Pana L.M. według właściwości,
f. przekazania skargi Pana G.B. według właściwości.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *