zachmurzenie duże
sobota
Reklama
Gmina wesprze projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w Witkowicach
04 września 2020 r. | 10:24
0

W czwartek 10 września o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni przyjmą uchwałę w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1034S w miejscowości Witkowice.

porządek obrad:
1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
6. Przyjęcie protokołu z XX Sesji.
7. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 – uchwała.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1034S w miejscowości Witkowice, gm. Kłomnice i udzielenia pomocy finansowej na koszty realizacji tego zadania
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie geodezyjnym Rzerzęczyce przy ul. Stawowej
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie geodezyjnym Kłomnice przy ul. Częstochowskiej
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *