zachmurzenie duże
15°
15°
wtorek
Reklama
Będzie sygnalizacja świetlna na DK91 w Kłomnicach i Witkowicach
18 sierpnia 2020 r. | 11:12
0

GDDKiA w Katowicach ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, projektu docelowej organizacji ruchu, budowę sygnalizacji świetlnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w Witkowicach i Kłomnicach.

Wykonanie inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ułatwią bezpieczny przejazd pojazdów oraz przekraczanie DK91 przez niechronionych uczestników ruchu. Przyczynią się do ograniczenia ryzyka wystąpienia wypadków drogowych, pozwalając na bezpieczną obsługę komunikacyjną tych skrzyżowań.

Droga krajowa nr 91 na odcinku przebiegającym przez Kłomnice i Witkowice jest drogą jednojezdniową dwukierunkową, przebiegającą przez ściśle zabudowany przekrój. Na tych czterowlotowych skrzyżowaniach realizują się wszystkie relacje. Z uwagi na silne zapotrzebowanie włączenia się do ruchu pojazdów z wlotów bocznych oraz bezpieczne przekraczanie DK91 przez pieszych, w tym dzieci, konieczna jest sprawna i bezpieczna obsługa komunikacyjna przyległych zabudowań.

Zakres robót obejmuje w szczególności:
• budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK91 z ul. Sądową/Zdrowską w Kłomnicach wraz z budową doświetlenia przejścia dla pieszych,
• budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK91 z ul. Główną w Witkowicach wraz z budową doświetlenia przejścia dla pieszych,
• dobudowę dojść do miejsc przekraczania DK91 przez pieszych w m. Witkowice.

Całość robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia powinna zostać zakończona do 30 listopada 2020 r. /GDDKiA/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *