zachmurzenie duże
20°
20°
poniedziałek
Reklama
fot. UG Kłomnice
Będzie można zapoznać się z projektami MPZP dla Garnka i Chorzenic
08 stycznia 2021 r. | 13:42
0

Wójt Gminy Kłomnice poinformował o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru położonego w miejscowości Garnek przy ulicy Zachodniej, obejmującego działki nr 427/1 i 427/2, obręb geodezyjny Garnek sporządzonego zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Gminy Kłomnice w uchwale nr 176/XX/2020 z dnia 3 lipca 2020 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru obejmującego obręb geodezyjnym Chorzenice sporządzonego zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Gminy Kłomnice w uchwale nr 34.VI.2019 z dnia 27 lutego 2019 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektami będzie można się zapoznać w dniach od 18 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice – Kłomnice, ul. Strażacka 20, pokój nr 210, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Kłomnice na adres Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@klomnice.pl.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *