zachmurzenie duże
-2°
-2°
środa
Reklama
Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie
Urzędnicy będą zaglądać do ścieków
19 lipca 2023 r. | 09:15
1

Urząd Gminy Kłomnice poinformował, że przeprowadzane będą kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kłomnice. Kontrole przeprowadzane zostaną przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach.

Kontrole obejmować będą:

  • sprawdzenie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe
    lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
  • stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
    w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłomnice;
  • udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w postaci dowodów zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Kłomnice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Kontrole wynikają z obowiązku określonego w art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Kłomnice sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów wynikających z w/w ustawy.
Do przeprowadzania kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).Jedna odpowiedź do “Urzędnicy będą zaglądać do ścieków”

  1. Wiosna pisze:

    Może w końcu do Gminy dotrze cywilizacja i świadomość ekologiczna, w tym szczególnie do gminnej “elity” rządzącej, wykształconej inżynierskiej i magisterskiej kadry wszelkich gminnych instytucji i organizacji tzw. pozarządowych, którzy być powinni wzorem do naśladowania i nieść przysłowiowy ogarek dla grupy mieszkańców dla których szambo do lasu, w ziemię pod szambem, wypompowanie za przysłowiowe opłotki lub do nieczynnej studni (kiedy ten syf dotrze do kredowego zbiornika wody pitnej?), jak również wszelki syf z komina, azbestowe odpady, itp., nie stanowią problemu wg zasady “po Nas nawet potop”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *