zachmurzenie duże
czwartek
Reklama
fot. UG Kłomnice
Badanie ankietowe Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2022-2030
13 czerwca 2022 r. | 12:36
0

Gmina Kłomnice przystępuje do opracowania kluczowego dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2022-2030. Jest to dokument, który wyznacza główne kierunki rozwoju naszej gminy na kolejne lata, wskazuje kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy, pozwala sięgnąć po środki finansowe na ważne projekty m.in. z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej. Zapisy Strategii będą miały decydujący wpływ na działania ukierunkowane w celu zaspakajania potrzeb lokalnej społeczności, a w efekcie na jakość życia mieszkańców w nowej perspektywie unijnej, a co więcej za pomocą przeprowadzonych konsultacji (ankiety) pozwala poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o czynny udział w tworzeniu Strategii poprzez wypełnienie anonimowej ankiety, dzięki czemu poznamy opinie na temat kierunków, w których powinna rozwijać się będzie Gmina Kłomnice.   Badanie ankietowe jest anonimowe i przeprowadzone jest z wykorzystaniem formularza elektronicznego - KLIKNIJ TUTAJ!

W wersji papierowej ankietę można pobrać w Urzędzie Gminy Kłomnice – ul. Strażacka 20 w punkcie informacyjnym.

Wypełnione ankiety w formie papierowej można składać w Urzędzie Gminy Kłomnice w punkcie informacyjnym do 31 lipca br.  /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *